De aanmeldingen en inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024 gebeuren vanaf dit schooljaar digitaal via een platform van de gemeente Haacht. Alle informatie kan u vinden op https://www.haacht.be/aanmelden_basisscholen

Hieronder vindt u het bijhorende persbericht:

Alle Haachtse basisscholen kiezen voor digitaal aanmeldsysteem

Nieuwe kleuters en nieuwe leerlingen die naar school willen gaan in een van de Haachtse kleuter- of lagere scholen moeten zich vanaf dit schooljaar vooraf digitaal aanmelden. Tussen 28 februari 2023 en 21 maart 2023 melden ouders hun kinderen aan voor de scholen van hun keuze. Volgens vooraf vastgelegde criteria worden de kinderen automatisch gelinkt aan de scholen. Zo snel mogelijk aanmelden, is niet nodig aangezien de volgorde van aanmelden geen invloed heeft op de toewijzing van de plaats.

Vanaf nu kunnen ouders zich beginnen voor te bereiden op de digitale aanmeldingsprocedure. Om een goed onderbouwde keuze te maken, is het in deze periode erg belangrijk dat ouders het pedagogisch project van de scholen waarin ze geïnteresseerd zijn goed lezen. Daarnaast zijn er scholen die infoavonden organiseren of kunnen ouders de sfeer als eens gaan opsnuiven in de school van hun keuze via een bezoek.

Vanaf 28 februari om 12 uur tot 21 maart om 12 uur melden ouders hun kinderen aan voor de school van hun keuze. Om de kans op een inschrijving te verhogen, selecteren ouders best zo veel mogelijk scholen. Het opgeven van verschillende scholen heeft geen invloed op de eerste keuze. Na het afsluiten van de aanmeldingsperiode worden de kinderen toegewezen aan de scholen. Het criterium schoolkeuze is hierbij van groot belang. Wanneer er voor een bepaalde school meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, wordt er rekening gehouden met de afstand tot de school in vogelvlucht. De ouders ontvangen vervolgens een brief of een mail met informatie over het resultaat van de aanmelding. Deze brief vormt de basis om hun kind te kunnen inschrijven.

Als een kind niet aangemeld werd tijdens de aanmeldingsperiode, dan zullen de ouders moeten wachten tot 23 mei om hun kind in te schrijven via de vrije inschrijvingen.

Alle scholen in Haacht zullen werken volgens dezelfde afspraken. Sommige scholen hebben minder plaatsen dan leerlingen die willen inschrijven. Met dit nieuwe aanmeldsysteem krijgt iedereen een gelijke kans om in te schrijven in een school naar keuze.