Onze school
Praktisch

Ga snel naar:

Info

Vrije plaatsen voor het schooljaar 2023-2024:

geboortejaar 2021: 24
geboortejaar 2020: 0
geboortejaar 2019: 21
geboortejaar 2018: 15

1ste leerjaar: 0
2de leerjaar: 0
3de leerjaar: 1
4de leerjaar: 0
5de leerjaar: 3
6de leerjaar: 2

Documenten

Dit attest dient enkel om voorgeschreven medicatie toe te dienen op school. Niet-voorgeschreven medicatie mag door onze bekwame helpers niet worden toegediend op school. Dit kan enkel bij meerdaagse extra-murosactiviteiten. Hiervoor wordt een toestemmingsformulier meegegeven voor de meerdaagse activiteit begint.

Schooluren

Het onthaalmoment bij het begin van de schooldag vinden wij wel heel belangrijk. Mogen wij erop aandringen dat uw kind op tijd komt? Laatkomers storen, ook bij de kleutertjes.

Bij stelselmatig te laat komen zal de directie contact opnemen met de ouders om dit te bespreken.

De eerste dagen moeten de nieuwe kleutertjes nog aan veel nieuwe dingen wennen. Maar na 14 dagen is uw kindje wel in staat om alleen naar het klasje en de rij te gaan. Papa’s en mama’s (of opa’s en oma’s) kunnen er heel veel bij helpen opdat hun kleuter steeds zelfstandiger wordt. 

maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag

 

buitenschoolse opvang

vanaf 07.00 uur tot 08.15 uur

schoolpoort open

08.15 uur

begin lessen ’s morgens

08.30 uur

voormiddag speeltijd

10.10 uur tot 10.30 uur

middagpauze

12.10u tot 13.20u

begin lessen ‘s namiddags

13.20 uur

einde van de lessen

15.00 uur

schoolpoort open

15.10 uur

start buitenschoolse opvang

15.30 uur (tot 18.00 uur)

woensdag

 

buitenschoolse opvang

vanaf 07.00 uur tot 08.15 uur

schoolpoort open

08.15 uur

begin lessen ’s morgens

08.30 uur

voormiddag speeltijd

10.10 uur tot 10.30 uur

einde van de lessen

12.10 uur

schoolpoort open

12.15 uur

start buitenschoolse opvang

12.15 uur (tot 13.00 uur op school, tot 18.uur in    Wespennestje)

Opvang

De school opent zijn deuren vanaf een kwartier voor de aanvang van de lessen tot een half uur na de lessen (behalve woensdag). Daarbij voorziet de school opvang van de kinderen tijdens de hele middagpauze.

Wij bieden u dus aan:

  • van 08.15 uur tot 08.30 uur = een kwartier voor de lessen
  • van 12.10 uur tot 13.20 uur = de middagpauze (uitgezonderd op woensdag tot 12.15u)
  • van 15.00 uur tot 15.30 uur = een kwartier na de lessen

 

Vroeger of later kan u terecht in de buitenschoolse kinderopvang die georganiseerd wordt in samenwerking met VZW ‘t Wespenestje en IGO-Leuven ( voor de lagere school = korte opvang) .

Voor 8.15 uur is er geen toezicht op de speelplaatsen. Wij vragen dan ook dat kinderen die zelfstandig naar school komen niet voor 8.15 uur aan de schoolpoort staan te wachten. Is dit toch het geval zullen zij doorgestuurd worden naar de korte opvang. Deze wordt dan ook aangerekend door de buitenschoolse opvang.

Het is voor de leerlingen niet veilig alleen aan de poort te staan wachten.

‘t Wespenestje is gelegen in het kerkgebouw. ‘t Wespenestje zorgt voor de opvang van zowel kleuters als lagere schoolkinderen. De kinderen worden er door speciale opgeleide begeleiders opgevangen in een huiselijke, niet-schoolse sfeer.

Er wordt gewerkt met het systeem van korte en lange opvang.  Concreet ziet dit er als volgt uit:

* ’s morgens gaan alle leerlingen naar de lokalen van ’t Wespenestje

* ’s avonds – woensdagmiddag:

  • kleuters gaan altijd naar ’t Wespenestje
  • na school is er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag korte opvang op de school door Hopla tot 17.00u voor alle kinderen van de lagere school.

De kinderen die nog niet zijn afgehaald en de kinderen die deelnemen aan de sportsnack, worden onder begeleiding naar het Wespenestje, locatie Haacht-Station, gebracht. Het Wespenestje is open tot 18.00u.

  • woensdagmiddag is er korte schoolopvang tot 13.00u. Alle kinderen ( kleuter en lagere) die langer opvang nodig hebben, worden met de bus naar het Wespenestje, locatie Wespelaar, gebracht. Het Wespenestje is open tot 18.00u.

Tijdens de opvang van Hopla is er de mogelijkheid om huiswerk te maken.

Op woensdagnamiddagen werken de begeleiders een aangepast programma uit met speelse activiteiten. Er is geen opvang in de deellocatie op woensdagnamiddag. Kinderen die lang naar de opvang moeten, vertrekken om 12.15 uur met de bus naar de hoofdlocatie in Wespelaar. Dit maken ouders kenbaar door het kaartje aan de schooltas van hun kind(eren) te bevestigen.

Voor meer info kan u zich wenden tot :

VZW ” ‘t Wespenestje”

Schoolkalender

PRIVACY

Meldpunt klokkenluider

Wie kan melden?

Elke persoon die in het kader van een werkrelatie informatie heeft verkregen over inbreuken, kan een melding doen bij een meldpunt. Het gaat dan in de eerste plaats om werknemers, zowel statutaire als contractuele personeelsleden maar ook om anderen zoals sollicitanten, stagiairs en (onder)aannemers en leveranciers.

Leerlingen en hun ouders kunnen geen gebruik maken van de klokkenluidersregeling.

Ons meldpunt: klokkenluider@katholiekonderwijs.vlaanderen,  Guimardstraat 1, 1040 Brussel – 02 507 07 12