Startviering van de school

Op vrijdag 9 september hebben we de startviering van de school.

Het jaarthema “lichtpuntjes” wordt dan duidelijk naar voor gebracht. Iedereen is welkom in de parochiekerk om 9.00 uur.

Andere posts